Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μικρές προτάσεις 2 / korta fraser 2 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
τακτικά regelbundet
εξαρτάται beroende på
Εξίσου καλός Lika trevligt
Εργάζομαι για Arbeta för
Τόσα πολλά Så många
εκτός förresten
έτσι ώστε så att
όπως και να 'χει I vilket fall
Επιτρέπεται; Är det tillåtet?
ένα λεπτό ett ögonblick
Συνηθισμένοι άνθρωποι Vanliga människor
Η συνήθεια Vanan
πολύ απασχολημένος att vara väldigt upptagen
Είμαι απασχολήμενος Jag är upptagen
Και ούτω καθεξής Och så vidare
Εν πρώτοις Från första början
Ανησυχώ Att vara orolig