Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Συναίσθημα / 情感 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
αγαπώ ài
μισώ hèn
μου αρέσει 喜欢 xĭ huān
αντιπαθώ 不喜欢 bù xĭ huān
ελπίζω 希望 xī wàng
θέλω xiăng
μετανοιώνω 后悔 hòu hŭi