Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)επιχείρηση / 商务 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
η διαφήμιση 广告 guăng gào
η επιχείρηση 商务 shāng wù
η επιτροπή 委员会 wěi yuán huì
ο ανταγωνισμός 竞争 jìng zhēng
η εταιρία 公司 gōng sī
η ανάπτυξη 发展 fā zhăn
η διανομή 分配 fēn pèi
η βιομηχανία 工业 gōng yè
η αγορά 市场 shì chăng
ο οργανισμός 组织 zŭ zhī
το γραφείο 办公室 bàn gōng shì
το συμβόλαιο 合同 hé tóng
η διαπραγμάτευση 谈判 tán pàn
το εμπόριο 贸易 mào yì