Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μέρες της εβδομάδας / 星期 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
Δευτέρα 星期一 xīng qī yī
Τρίτη 星期二 xīng qī èr
Τετάρτη 星期三 xīng qī sān
Πέμπτη 星期四 xīng qī sì
Παρασκευή 星期五 xīng qī wŭ
Σάββατο 星期六 xīng qī liù
Κυριακή 星期天 xīng qī tiān 星期日 - xīng qī rì