Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Δέκα μέχρι δεκαεννέα / 十到十九 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
Δέκα shí
Έντεκα Έντεκα 十一 shí yī
Δώδεκα 十二 shí èr
Δεκατρία 十三 shí sān
Δεκατέσσερα 十四 shí sì
Δεκαπέντε 十五 shí wŭ
Δεκαέξι Δεκάξι 十六 shí liù
Δεκαεπτά Δεκαεφτά 十七 shí qī
Δεκαοκτώ Δεκαοχτώ 十八 shí bā
Δεκαεννέα Δεκαεννιά 十九 shí jiŭ