Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Είκοσι και πάνω / 二十及以上 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
Είκοσι 二十 èr shí
Είκοσιένα 二十一 èr shí yī
Τριάντα 三十 sān shí
Σαράντα 四十 sì shí
Πενήντα 五十 wŭ shí
Εξήντα 六十 liù shí
Εβδομήντα 七十 qī shí
Ογδόντα 八十 bā shí
Ενενήντα 九十 jiŭ shí
Εκατό băi
Χίλια qiān
Ένα εκατομμύριο 百万 băi wàn