Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)βάζω και παίρνω / 放和拿 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
Εγώ βάζω 我放 wŏ fàng
Εσύ βάζεις 你放 nĭ fàng
Αυτό βάζει 他放 tā fàng
Εμείς βάζουμε 我们放 wŏ mén fàng
Εσείς βάζετε 你们放 nĭ mén fàng 复数 - fù shù
Αυτοί βάζουν 他们放 tā mén fàng
Εγώ παίρνω 我拿 wŏ ná
Εσύ παίρνεις 你拿 nĭ ná
Αυτό παίρνει 他拿 tā ná
Εμείς παίρνουμε 我们拿 wŏ mén ná
Εσείς παίρνετε 你们拿 nĭ mén ná 复数 - fù shù
Αυτοί παίρνουν 他们拿 tā mén ná