Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)το γραφείο / 书房 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
το γραφείο 书桌 shū zhuō
η καρέκλα 椅子 yĭ zi
το βιβλίο shū
το στυλό 钢笔 gāng bĭ
το μολύβι 铅笔 qiān bĭ
ο ηλεκτρονικός υπολογιστής 计算机 jì suàn jī
το τηλέφωνο 电话 diàn huà
το φωτιστικό διαβάσματος 台灯 tái dēng
η αρχειοθήκη 文件柜 wén jiàn guì