Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μέσα στο σώμα / 身体内部 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
η καρδιά 心脏 xīn zàng
το κόκκαλο
η σπονδυλική στήλη 脊椎 jí zhuī
το στομάχι wèi
ο πνεύμονας fèi
το συκώτι gān
το νεφρό shèn
το αίμα 血液 xuě yè
το νεύρο 神经 shén jīng
ο μυς 肌肉 jī ròu