Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)οι ουρανοί / 天体 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
ο ουρανός 天空 tiān kōng
το αστέρι xīng
ο ήλιος 太阳 tài yáng
το φεγγάρι 月亮 yuè liàng
ο γαλαξίας 星系 xīng xì
ο πλανήτης 行星 xíng xīng
ο κομήτης 彗星 huì xīng
το διάστημα 太空 tài kōng
η ατμόσφαιρα 大气层 dà qì céng
το ηλιακό σύστημα 太阳系 tài yáng xì