Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)στην πόλη / 城镇周围 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
το κτίριο 建筑物 jiàn zhù wù
η εκκλησία 教堂 jiào táng
το νοσοκομείο 医院 yī yuàn
η βιβλιοθήκη 图书馆 tú shū guăn
το σχολείο 学校 xué xiào
ο σταθμός 车站 chē zhàn
το πάρκο 公园 gōng yuán
το δημαρχείο 市政厅 shì zhèng tīng
η πισίνα 游泳池 yóu yŏng chí
το γυμναστήριο 体育馆 tĭ yù guăn
το ταχυδρομείο 邮局 yóu jú
το αστυνομικό τμήμα 警察局 jĭng chá jú