Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)στη δουλειά / 工作 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
ο συνάδελφος 同事 tóng shì
ο μισθός 薪水 xīn shuĭ
ο διευθυντής 管理人员 guăn lĭ rén yuán
ο υπάλληλος 职工 zhī gōng
η σύσκεψη 会议 huì yì
η αναφορά 报告 bào gào
ο χαρτοφύλακας 公文包 gōng wén bāo
ο πελάτης 顾客 gù kè
η αργία 假期 jià qī
η σύνταξη 退休金 tuì xiū jīn
το εμπόριο 贸易 mào yì
το προσόν 资格 zī gé
το επάγγελμα 专业 zhuān yè
το διάλειμμα φαγητού 午休 wŭ xiū