Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)οικονομικά επιχειρήσεων / 商务金融 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
η ασφάλεια 保险 băo xiăn
το κεφάλαιο 资金 zī jīn
η ταμειακή ροή 现金流转 xiàn jīn liú zhuăn
ο φόρος shuì
ο λογιστής 会计 kuài jì
το κέρδος 利润 lì rùn
το έλλειμμα 赤字 chì zì
οι λογαριασμοί 帐户 zhàng hù
τα περιουσιακά στοιχεία 财产 cái chăn
ο τζίρος 营业额 yíng yè é
η απόσβεση 贬值 biăn zhí
το μέρισμα 红利 hóng lì
η πρόβλεψη 预测 yù cè
το παθητικό 债务 zhài wù
τα γενικά έξοδα 企业管理费用 qĭ yè guăn lĭ fèi yòng
το επιτόκιο 利率 lì lǜ
η καρτέλα υπολοίπων 资产负债表 zī chăn fù zhài biăo