Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μεταφορές / 运输 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
το πλοίο chuán
το καράβι 轮船 lún chuán
το τρένο 火车 huŏ chē
το αεροδρόμιο 机场 jī chăng
η πτήση 飞行 fēi xíng
το λιμάνι 港口 găng kŏu
το αεροπλάνο 飞机 fēi jī
η κράτηση 预定 yù dìng
το εισιτήριο piào
ο σιδηροδρομικός συρμός 铁路客车 tiě lù kè chē
το τσεκ ιν 登记 dēng jì
το τελωνείο εισαγωγή εξαγωγή 海关 hăi guān 进口 - jìn kŏu) 出口 - chū kŏu