Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)ο νόμος / 法律 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
η εξουσία 权威 quán wēi
ο νόμος 法律 fă lǜ
το έγκλημα 罪行 zuì xíng
η αστυνομία 警察 jĭng chá
η δικαιοσύνη 司法 sī fă
το δικαστήριο 法院 fă yuàn
το αδίκημα 罪过 zuì guò
το κατηγορητήριο 指控 zhĭ kòng
ο δικηγόρος 律师 lǜ shī
ο εγκληματίας 罪犯 zuì fàn
ο ισχυρισμός 辩护 biàn hù
ο κατηγορούμενος 被告 bèi gào
η φυλακή 监狱 jiān yù
ο δικαστής 法官 fă guān
η ποινή η φυλακή 判刑 pàn xíng 监狱 - jiān yù
η δικαστική υπόθεση 法案 fă àn