Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)θρησκεία και πίστη / 宗教和信仰 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
η θρησκεία 宗教 zōng jiào
η πίστη 信仰 xìn yăng
η προσευχή 祈祷 qĭ dăo
η τελετή 仪式 yí shì
το πνεύμα 精神 jīng shén
η ψυχή 灵魂 líng hún
ο θεός 上帝 shàng dì
ο ιερέας 教士 jiào shì
θείο 牧师 mù shī
άγιο 神圣的 shén shèng de
ο παράδεισος 天堂 tiān táng
η κόλαση 地狱 dì yù
αιώνιο 永恒的 yŏng héng de
ο δημιουργός 造物主 zào wù zhŭ