Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)πολιτική / 政治 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
η δημόσια συζήτηση 辩论 biàn lùn
η κυβέρνηση 政府 zhèng fŭ
το έθνος 民族 mín zú
ο πρόεδρος 总统 zŏng tŏng
ο προεδρεύων 主席 zhŭ xí
ο βουλευτής 代表 dài biăo
η κοινωνία 社会 shè huì
η πολιτική 政治 zhèng zhì
η δύναμη 权力 quán lì
ο κομμουνισμός 共产主义 gòng chăn zhŭ yì
ο συντηρητισμός 保守主义 băo shŏu zhŭ yì
ο φιλελευθερισμός 自由主义 zì yóu zhŭ yì
ο σοσιαλισμός 社会主义 shè huì zhŭ yì
ο καπιταλισμός 资本主义 zī běn zhŭ yì
ο φασισμός 法西斯主义 fá xī sī zhŭ yì
η δικτατορία 专政 zhuān zhèng
ο επικεφαλής του κράτους 国家首脑 guó jiā shŏu năo