Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)προσωπικά οικονομικά στοιχεία / 个人财务 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
ο τραπεζικός λογαριασμός 帐户 zhàng hù
η τράπεζα 银行 yín háng
τα χρήματα qián
η ανάληψη 取款 qŭ kuăn
η πληρωμή 付款 fù kuăn
τα μετρητά 现金 xiàn jīn
η πίστωση 贷方 dài fāng
η χρέωση 借方 jiè fāng
ο τόκος 利息 lì xī
η ανάλυση λογαριασμού 银行帐单 yín háng zhàng dān
η υποθήκη 抵押 dĭ yā
ο προϋπολογισμός 预算 yù suàn
η επένδυση 投资 tóu zī
τα μερίδια 股份 gŭ fèn
η πιστωτική κάρτα 信用卡 xìng yòng kă
η εταιρία κτηματικής πίστης 建筑公会 jiàn zhù gōng huì