Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)στο δρόμο / 在路上 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
ο αυτοκινητόδρομος 高速公路 gāo sù gōng lù
ο δρόμος 公路 gōng lù
το αυτοκίνητο 汽车 qì chē
το λεωφορείο 公共汽车 gōng gòng qì chē
το φορτηγό 卡车 kă chē
η γέφυρα qiáo
το ατύχημα 事故 shì gù
η αλλαγή κατεύθυνσης 转移 zhuăn yí
η διασταύρωση 路口 lù kŏu
το τούνελ 隧道 suì dào
η πινακίδα σήμανσης 路标 lù biāo
οι εργασίες στο οδόστρωμα 道路工程 dào lù gōng chéng
οι φωτεινοί σηματοδότες 红绿灯 hóng lǜ dēng
η κάμερα παράβασης ορίου ταχύτητας 车速监视照相机 chē sù jiàn shì zhào xiàng jī
το μποτιλιάρισμα 交通堵塞 jiāo tōng dŭ sè