Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)στο δρόμο / 在街上 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
το μαγαζί 商店 shāng diàn
ο δρόμος 街道 jiē dào
η πόλη 城镇 chéng zhèn
ο τοίχος qiáng
ο μανάβης 杂货店 zá huò diàn
ο κρεοπώλης 屠夫 tú fū
ο ανθοπώλης 种花人 zhòng huā rén
το περίπτερο 报亭 bào tíng
το πεζοδρόμιο 人行道 rén xíng dào
ο ποδηλάτης 骑车者 qí chē zhě
η διάβαση πεζών 行人交叉路 xíng rén jiāo chà lù