Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)εκπαίδευση / 教育 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
η άλγεβρα 代数 dài shù
η αριθμητική 算术 suàn shù
η βιολογία 生物学 shēng wù xué
η χημεία 化学 huà xué
η γεωγραφία 地理 dì lĭ
η γεωλογία 地质学 dì zhì xué
η γεωμετρία 几何 jĭ hé
τα μαθηματικά 数学 shù xué
η φυσική 物理 wù lĭ
η φυσιολογία 生理学 shēng lĭ xué
η ψυχολογία 心理学 xīn lĭ xué
η ζωολογία 动物学 dòng wù xué
η ιστορία 历史 lì shĭ
η πολιτική 政治 zhèng zhì
η κοινωνιολογία 社会学 shè huì xué
η μουσική 音乐 yīn yuè
οι τέχνες 艺术 yì shù
η εκπαίδευση 教育 jiào yù
τα οικονομικά 经济 jīng jì
οι γλώσσες 语言 yŭ yán