Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)δράσεις 2 / 行动2 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
ζω 生活 shēng huó
πεθαίνω 死亡 sĭ wáng
δημιουργώ 创造 chuàng zào
ξεκινώ 开始 kāi shĭ
σταματώ 停止 tíng zhĭ
μπορώ néng
προσπαθώ 尝试 cháng shì
ηγούμαι 带领 dài lĭng
μετρώ 测量 cè liáng
καθαρίζω 打扫 dă săo