Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)αλληλεπίδραση / 互动性的 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
επιδιώκω 追求 zhuī qiú
συναγωνίζομαι 竞争 jìng zhēng
κερδίζω yíng 胜利 - shèng lì
χάνω ηττούμαι shū 失败 - shī bài
κάνω έρωτα 做爱 zuò ài
οδηγώ 向导 xiàng dăo
ανταμοίβω 奖励 jiăng lì
βοηθώ 帮助 bāng zhù
ρωτάω 要求 yāo qiú 问 - wèn
επιτρέπω 允许 yŭn xŭ
πολεμώ 打架 dă jià