Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)καταστροφή / 破坏 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
καταστρέφω 破坏 pò huài
καίω shāo
εκρήγνυμαι 爆裂 bào liè
ελέγχω 控制 kòng zhì
συντρίβω 压碎 yā suì
προκαλώ ζημιά 损害 sŭn hài
σείω 摇动 yáo dòng
αμφιβάλλω 怀疑 huái yí
διπλώνω 折叠 zhé dié
επιτίθεμαι 攻击 gōng jī