Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)κίνηση / 行动 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
περπατώ zŏu
τρέχω păo
κολυμπώ 游泳 yóu yŏng
πετώ 飞行 fēi xíng
πέφτω 倒下 dăo xià
γλυστρώ 滑倒 huá dăo
κυλώ 滚动 gŭn dòng
τραβώ
σπρώχνω tuī
πηδώ tiào
κλωτσάω
χορεύω 跳舞 tiào wŭ