Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)κατοχή / 财产 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
δίνω géi
παίρνω 获得 huò dé
κρατάω 保持 băo chí
δανείζω 借给 jiè géi
δανείζομαι 借用 jiè yòng
χάνω παραπετώ 丢失 diū shī 放错地方 - fàng cuò dì fāng
στέλνω 发送 fā sòng
ψάχνω 寻找 xún zhăo
λαμβάνω 接收 jiē shōu