Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)ήχος / 声音 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
λέω shuō
κλαίω τα δάκρυα 眼泪 - yăn lèi
φωνάζω 叫喊 jiào hăn
τσιρίζω 尖叫 jiān jiào
μιλάω 谈话 tán huà
γελάω xiào
φταρνίζομαι 打喷嚏 dă pēn tì
βήχω 咳嗽 ké sòu
τραγουδώ chàng
σφυρίζω 吹口哨 chuī kŏu shào
λαχανιάζω 喘气 chuăn qì