Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Άλγεβρα και Αριθμητική / 代数和算术 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
Η προσέγγιση 近似值 jìn sì zhí
Η σταθερά 常数 cháng shù
Το μέγεθος ως τάξη μεγέθους 大小 dà xiăo
Ο όρος xiàng
Ο άγνωστος 未知数 wèi zhī shù
Η μεταβλητή 变量 biàn liàng
Ο κόμβος 结点 jié diăn
Τυχαίο 任意的 rèn yì de
Επαναλαμβανόμενο 循环的 xún huán de