Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Τα βασικά των μαθηματικών / 数学基础 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
Πρόσθεση 加法 jiā fă
Αφαίρεση 减法 jiăn fă
Διαίρεση 除法 chú fă
Πολλαπλασιασμός 乘法 chéng fă
Το άθροισμα
Το αποτέλεσμα 结果 jié guŏ
Το σύνολο 合计 hé jì
Το άπειρο 无穷大 wú qióng dà
Μηδέν líng
Η αναλογία 比率 bĭ lǜ
Το τρίγωνο 三角形 sān jiăo xíng
Το τετράγωνο 正方形 zhèng fāng xíng
Το ορθογώνιο 长方形 cháng fāng xíng
Ο κύκλος yuán
Άλγεβρα 代数 dài shù
Γεωμετρία 几何 jĭ hé
Ο υπολογισμός 计算 jì suàn