Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)σωματικές ποιότητες / 形体素质 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
χοντρός pàng
αδύνατος shòu
ψηλός gāo
κοντός ăi 身高 - shēn gāo
δυνατός 强壮的 qiáng zhuàng de
αδύναμος 虚弱的 xū ruò de
μεγάλος
μικρός xiăo
μακρύς cháng
κοντός duăn 长度 - cháng dù
βαθύς shēn
ρηχός qiăn
ψηλός gāo
χαμηλός
βαρύς zhòng
ελαφρύς qīng