Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)χρόνος / 时间 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
το δευτερόλεπτο miăo
το λεπτό 分钟 fēn zhōng
η μέρα tiān
η εβδομάδα 星期 xīng qī
ο μήνας yuè
ο χρόνος nián
το φθινόπωρο 秋天 qiū tiān
η άνοιξη 春天 chūn tiān
ο χειμώνας 冬天 dōng tiān
το καλοκαίρι 夏天 xià tiān
ο χρόνος 时间 shí jiān
το ρολόι 时钟 shí zhōng
το πρωί 早晨 zăo chén
η νύχτα 夜晚 yè wăn