Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)οπτικές περιγραφές / 视觉描述 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
αδιαφανής 不透明的 bú tòu míng de
διαφανής 透明的 tòu míng de
όμορφος 美丽的 měi lì de
άσχημος 丑陋的 chŏu lòu de
λαμπερός 有光泽的 yŏu guāng zé de
μουντός 无光泽的 wú guāng zé de
γυαλιστερός 闪耀的 shăn yào de
ματ 暗淡的 àn dàn de
ωραίος 英俊的 yīng jùn de
χαριτωμένος 漂亮的 piào liàng de