Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μέρη ενός βιβλίου / 书的局部 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
η φράση 词组 cí zŭ
η πρόταση 句子 jù zĭ
η λέξη
η στίξη 标点 biāo diăn
η παράγραφος 段落 duàn luò
το κεφάλαιο zhāng
ο διάλογος 对话 duì huà
η έκφραση η φράση 措辞 cuò cí 词组 - cí zŭ
το γράμμα αλφαβήτου 字母 zì mŭ 字母表中的 - zì mŭ biăo zhōng de
τα περιεχόμενα ενός βιβλίου 目录 mù lù 书的 - shū de
το ευρετήριο ενός βιβλίου 索引 suŏ yĭn 书的 - shū de
ο τίτλος ενός βιβλίου 标题 biāo tí 书的 - shū de