Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μεγαλύτερες φράσεις 2 / 长惯用语2 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
Μου ακούγεται διασκεδαστικό 那似乎很有趣 nà hăo xiàng hěn yŏu qù
Νοσταλγείς το σπίτι σου; 您想家吗? nĭ xiăng jiă ma?
Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου 我感觉像在家一样 wŏ găn jué xiàng zài jiā yí yàng
Με δική σου πρωτοβουλία 在于您自己的主动性 zài yú nín zì jĭ de zhŭ dòng xìng
Όσο το σκέφτομαι 当我正在考虑的时候 dāng wŏ zhèng zài kăo lǜ de shí shòu
Με την εξάσκηση γινόμαστε τέλειοι 熟能生巧 shú néng shēng qiăo
Δεν πρόσεξα 我没留神 wŏ méi liú shén
Δε φαίνεται πολύ σοβαρό 似乎不很严重 sì hū bù hěn yán zhòng
τι ακούγεται 流行什么 liú xíng shén me
Είναι απλά η δουλειά μου 我应该做的 wŏ yīng gāi zuò de
σκοτώνομαι από δυστύχημα 死亡 sĭ wáng 因事故 - yīn shì gù
Συμφωνώ μαζί σου 我同意 wŏ tóng yì