Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μεγαλύτερες φράσεις 3 / 长惯用语3

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
Σκοπεύεις να του γράψεις; 你要给他写信吗? nĭ yào gěi tā xiě xìn ma?
Συμφωνώ μαζί σου σ' αυτό το θέμα 关于事实我赞同你 guān yú shì shí wŏ zàn tóng nĭ
Οι δύο λέξεις είναι σχεδόν ίδιες 这两个词几乎一样 zhè liăng gè cí jĭ hū yí yàng
Tα δύο τραπέζια είναι ακριβώς ίδια 这两张桌子完全一样 zhè liăng zhāng zhuō zĭ wán quán yí yàng
Είναι δύσκολο να αλλάξεις συνήθειες 改变习惯很困难 găi biàn xí guàn hěn kùn nán
Θυμάμαι την τελευταία φορά που τον είδαμε 我记得最后一次见他 wŏ jì dé zuì hòu yī cì jiàn tā
Αν το σημειώσεις είναι πιο εύκολο να το θυμάσαι 如果你写下来就容易记住 rú guŏ nĭ xiě xià lái jiù róng yì jì zhù 俗语 - sú yŭ - "好记忆不如烂笔头" - hăo jì yì bù rú làn bĭ tóu
Όποτε συμβεί αυτό 任何时候都可能发生 rèn hé shí hòu dōu kě néng fā shēng
Αυτό είναι τόσο ωραίο όσο το άλλο 这个和那个一样好 zhè gè hé nà gè yí yàng hăo