Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Catalan : l'aranzel

Czech sazba
German der Tarif
Greek ο δασμός
English the tariff
Spanish la tarifa
French le tarif
Italian la tariffa
Dutch het tarief
Polish taryfa
Portuguese a tarifa
Romanian tariful
Russian тариф
Swedish tull
Turkish tarife