Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Catalan : el quocient

Czech kvocient
German der Quotient
Greek Το πηλίκο
English the quotient
Spanish el cociente
French le quotient
Italian il quoziente
Dutch het quotiënt
Polish iloraz
Portuguese o quociente
Romanian câtul
Russian коэффициент
Swedish kvot
Turkish bölüm