Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

English : nine

Catalan nou
Czech devět
German neun
Greek εννέα
Spanish nueve
French neuf
Italian nove
Dutch negen
Polish dziewięć
Portuguese nove
Romanian nouă
Russian девять
Swedish nio
Turkish dokuz