Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

English : the tariff

Catalan l'aranzel
Czech sazba
German der Tarif
Greek ο δασμός
Spanish la tarifa
French le tarif
Italian la tariffa
Dutch het tarief
Polish taryfa
Portuguese a tarifa
Romanian tariful
Russian тариф
Swedish tull
Turkish tarife