Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

English : to lend

Catalan prestar
Czech půjčit
German verleihen
Greek δανείζω
Spanish prestar
French prêter
Italian prestare
Dutch uitlenen
Polish pożyczać komuś
Portuguese emprestar
Romanian a da cu împrumut
Russian одалживать кому-нибудь
Swedish att låna ut
Turkish ödünç vermek