Fras- och ordförrådsövningar i Svenska till Tyska.

previous(föregående lista)jorden / die Erde next(nästa lista)

Titta på fraserna Svenska till Tyska nedan. Försök att minnas dem, och gör sedan Ordförrådsövningen genom att följa en av dessa länkar.

(Du behöver inte skriva någonting)
(Du måste skriva varje svar)
Svenska Tyska
fras kommentar fras kommentar
värld die Welt
kulle der Hügel
berg der Berg
fält das Feld
land das Land
flod der Fluss
strand der Strand
ström der Bach
dal das Tal
hav das Meer
väg die Straße
stig der Weg