Fras- och ordförrådsövningar i Svenska till Tyska.

previous(föregående lista)religion och tro / Religion und Glaube next(nästa lista)

Titta på fraserna Svenska till Tyska nedan. Försök att minnas dem, och gör sedan Ordförrådsövningen genom att följa en av dessa länkar.

(Du behöver inte skriva någonting)
(Du måste skriva varje svar)
Svenska Tyska
fras kommentar fras kommentar
religion die Religion
tro der Glaube
bön das Gebet
ceremoni die Zeremonie
ande der Geist
själ die Seele
gud der Gott
präst der Priester
gudomlig göttlich
helig heilig
himlen der Himmel
helvetet die Hölle
evig ewig
skapare der Schöpfer.