Fras- och ordförrådsövningar i Svenska till Spanska.

tio till nitton / Diez a diecinueve (föregående lista) (nästa lista)

Titta på fraserna Svenska till Spanska nedan. Försök att minnas dem, och gör sedan Ordförrådsövningen genom att följa en av dessa länkar.

(Du behöver inte skriva någonting)

(Du måste skriva varje svar)

Svenska Spanska
fras kommentar fras kommentar
tio diez
elva once
tolv doce
tretton trece
fjorton catorce
femton quince
sexton dieciséis
sjutton diecisiete
arton dieciocho
nitton diecinueve