Fras- och ordförrådsövningar i Svenska till Spanska.

på vägen / En la carretera (föregående lista) (nästa lista)

Titta på fraserna Svenska till Spanska nedan. Försök att minnas dem, och gör sedan Ordförrådsövningen genom att följa en av dessa länkar.

(Du behöver inte skriva någonting)

(Du måste skriva varje svar)

Svenska Spanska
fras kommentar fras kommentar
motorväg la senda para motocicletas
väg la carretera
bil el coche
buss el autobús
lastbil el camión
bro el puente
olycka el accidente
avstickare la bifurcación
korsning el cruce
tunnel el túnel
vägskylt la señal vial
vägarbete la reparación de la carretera
trafikljus el semáforo
hastighetskamera la cámara de velocidad
trafikstockning el embotellamiento