Fras- och ordförrådsövningar i Svenska till Spanska.

interaktiv / Interacción (föregående lista) (nästa lista)

Titta på fraserna Svenska till Spanska nedan. Försök att minnas dem, och gör sedan Ordförrådsövningen genom att följa en av dessa länkar.

(Du behöver inte skriva någonting)

(Du måste skriva varje svar)

Svenska Spanska
fras kommentar fras kommentar
att förfölja perseguir
att tävla competir
att vinna ganar
att förlora perder
att älska hacer el amor
att vägleda guiar
att belöna recompensar
att hjälpa ayudar
att fråga preguntar
att tillåta permitir
att slåss pelear