Fras- och ordförrådsövningar i Svenska till Spanska.

månaderna / Los meses (föregående lista) (nästa lista)

Titta på fraserna Svenska till Spanska nedan. Försök att minnas dem, och gör sedan Ordförrådsövningen genom att följa en av dessa länkar.

(Du behöver inte skriva någonting)

(Du måste skriva varje svar)

Svenska Spanska
fras kommentar fras kommentar
januari enero
februari febrero
mars marzo
april abril
maj mayo
juni junio
juli julio
augusti agosto
september septiembre
oktober octubre
november noviembre
december diciembre