Fras- och ordförrådsövningar i Svenska till Franska.

previous(föregående lista)privatekonomi / les finances personnelles next(nästa lista)

Titta på fraserna Svenska till Franska nedan. Försök att minnas dem, och gör sedan Ordförrådsövningen genom att följa en av dessa länkar.

(Du behöver inte skriva någonting)
(Du måste skriva varje svar)
Svenska Franska
fras kommentar fras kommentar
konto le compte
bank la banque
pengar l'argent
uttag le retrait
betalning le paiement
kontanter l'argent liquide
kredit le crédit
debet le débit
ränta l'intérêt
kontoutdrag le relevé bancaire
inteckning l'hypothèque fem.
budget le budget
investering l'investissement masc.
aktier les actions fem.
kreditkort la carte de crédit
hypotekskassa la société de BTP bâtiments et travaux publics