Türkçe Çek sözcük öbekleri ve kelime testleri

previous(önceki liste)kişisel maliye / osobní finance next(sonraki liste)

Aşağıdaki Türkçe Çek söcük öbeklerine bir göz atın. Onları öğrenmeye çalışın, sonra aşağıdaki linklere tıklayarak Kelime Testini yapın.

(Yazı yazmanız gerekmiyor)
(Her cevabı yazmalısınız)
Türkçe Çek
sözcük öbeği yorum sözcük öbeği yorum
hesap účet
banka banka
para peníze
geri alma výběr
ödeme platba
nakit para hotovost
kredi kredit
borç dluh
faiz úrok
hesap raporu výpis
ipotek hypotéka
bütçe rozpočet
yatırım investice
ortak mal akcie
kredi kartı kreditní karta
yapı kooperatifi stavební spořitelna