Türkçe İsveççe sözcük öbekleri ve kelime testleri

previous(önceki liste)yirmi ve yukarısı / tjugo och över next(sonraki liste)

Aşağıdaki Türkçe İsveççe söcük öbeklerine bir göz atın. Onları öğrenmeye çalışın, sonra aşağıdaki linklere tıklayarak Kelime Testini yapın.

(Yazı yazmanız gerekmiyor)
(Her cevabı yazmalısınız)
Türkçe İsveççe
sözcük öbeği yorum sözcük öbeği yorum
yirmi tjugo
yirmi bir tjugoett
otuz trettio
kırk fyrtio
elli femtio
altmış sextio
yetmiş sjuttio
seksen åttio
doksan nittio
yüz hundra
bin tusen
milyon miljon