previous(önceki liste) next(sonraki liste)

Türkçe İsveççe sözcük öbekleri ve kelime testleri

iş maliyesi / företagsekonomi

Aşağıdaki Türkçe İsveççe söcük öbeklerine bir göz atın. Onları öğrenmeye çalışın, sonra aşağıdaki linklere tıklayarak Kelime Testini yapın.

(Yazı yazmanız gerekmiyor)
(Her cevabı yazmalısınız)
Türkçe İsveççe
sözcük öbeği yorum sözcük öbeği yorum
sigorta försäkring
sermaye kapital
nakit girişi kassaflöde
vergi skatt
muhasebeci revisor
kar vinst
açık bütçe underskott
hesaplar konton
servet tillgångar
ciro omsättning
amortisman värdeminskning
hisse utdelning
tahmin prognos
yükümlülükler skulder
işletme giderleri allmänna omkostnader
faiz oranı räntesats
bilanço balansräkning